V 30 evropských zemích je testováno přibližně 16 různých systémů pěstování plodin zlepšujících půdu. Každá z těchto zkoušek je posuzována z hlediska dopadů na půdu biologická rozmanitost. Studuje se několik druhů plodin, od obilovin, jako je pšenice, ječmen, kukuřice, až po ovoce, jako jsou vinice, olivy a broskve. Cílem různých postupů pěstování plodin zlepšujících půdu, jako je používání různých střídání plodin, krycích plodin, organických hnojiv a dodatků a omezené zpracování půdy, je mimo jiné zlepšit ziskovost hospodářství a život v půdě. Poslední výsledky projektu ukazují, že tyto postupy ovlivňují složení a rozmanitost hub, jednoho z organismů v půdní potravinové síti, který je odpovědný za mnoho funkcí půdy. Účinky na rozmanitost však do značné míry závisely na použitém místě, plodině a praxi. Méně intenzivní postupy ve většině případů upřednostňovaly užitečné organismy a snižovaly počty patogenních organismů.

Koordinátor projektu Dr. Hessel z Wageningen Environmental Research řekl; "V SoilCare spolupracujeme s farmáři a vědci na identifikaci postupů, které budou pro půdu přínosem." biologická rozmanitost jak víme, tyto organismy udržují půdu zdravou a úrodnou, což zase prospívá plodinám. Výsledky našich pokusů budou k dispozici do konce roku a jsme velmi nadšení, že můžeme identifikovat potenciální postupy, které nejen zlepšují ziskovost farem, ale také prospívají živé půdě. Jedním z nejdůležitějších cílů projektu SoilCare je nyní zajistit, aby zemědělci a zemědělský průmysl věděli o výsledcích těchto pokusů, aby mohlo dojít k posunu k systémům pěstování plodin zlepšujících půdu v ​​celé Evropě. “