Newsletter7 přední obálka

Nyní byl vydán 7. zpravodaj SoilCare, který lze stáhnout ZDE. Toto číslo zahrnuje řadu témat, včetně:

  • Plenární zasedání - prosinec 2020
  • Dopady COVID-19 na SoilCare
  • Polní den v Brandvall Prestgarden v Norsku
  • Novinky z případové studie ve Velké Británii
  • Nové politické shrnutí zkoumající, jak systémy pěstování plodin zlepšující půdu přispívají k cílům OSN v oblasti udržitelného rozvoje
  • Sociální faktory, které ovlivňují zavádění udržitelných systémů obdělávání půdy zlepšující půdu
  • Nové přehledy SICS SoilCare
  • Oslavujeme Světový den půdy 2020
  • Obnova webových stránek: nové zdroje pro zemědělce, výzkumníky a tvůrce politik