1. dementi

Veškerá data a informace obsažené na webových stránkách projektu SOILCARE (www.soilcare-project.eu) podléhají řadě přísných postupů zajišťování kvality. Mějte však na paměti následující. Redaktoři a autoři nejsou schopni zaručit aktuálnost, přesnost, úplnost nebo kvalitu jakýchkoli zde poskytnutých údajů, informací nebo metodiky. Části tohoto webu (včetně všech odkazovaných materiálů) mohou redaktoři a autoři bez zvláštního oznámení rozšířit, změnit nebo částečně nebo úplně smazat. Redakce a autoři nenesou žádnou odpovědnost za určení vhodnosti nebo vhodnosti dat, informací nebo metodik pro použití třetí stranou. Společnost SOILCARE ani Evropská komise nemohou být činěny odpovědnými za jakékoli ztráty, poškození, zranění nebo jakoukoli jinou událost vyplývající z jejich použití. Webové stránky obsahují odkazy na externí stránky, nad nimiž nemá SOILCARE žádnou kontrolu a za které nemáme žádnou odpovědnost. Informace zobrazené na této webové stránce nebo v publikacích, které lze stáhnout zde, nemusí nutně představovat názor Evropské komise. Pokud si všimnete informací na jednom z výše zmíněných webů, které by podle vás měly být opraveny nebo aktualizovány, kontaktujte nás. Pokusíme se problém vyřešit.

Jakákoli komunikační aktivita související s projektem SoilCare odráží pouze názor autora a Evropská komise nenese odpovědnost za jakékoli použití informací, které obsahuje.

Toto vyloučení odpovědnosti je třeba považovat za součást webových stránek projektu SOILCARE a webových stránek informačního systému SOILCARE-HUB nebo jakéhokoli jiného dokumentu, ze kterého jste byli odkázáni. Pokud části nebo jednotlivé podmínky tohoto prohlášení nejsou legální nebo správné, zůstává obsah nebo platnost ostatních částí touto skutečností neovlivněn.

2. Autorská práva a podmínky používání produktů SOILCARE

Web SOILCARE je vlastnickým produktem integrovaného výzkumného projektu SOILCARE (SOILCARE - pro výnosný a udržitelná produkce rostlin v Evropě), spolufinancováno Evropskou komisí, generálním ředitelstvím pro výzkum v rámci rámcového programu HORIZON 2020, [H2020-SFS-2015-2] (číslo smlouvy [677407]), a je proto chráněn autorským zákonem. Plné vlastnictví a veškerá autorská práva ke všem údajům, informacím a metodikám (včetně textových, obrazových, zvukových a video souborů) obsažených na tomto webu jsou vyhrazeny.

Étos projektu však spočívá v šíření informací a podpoře dalšího výzkumu zlepšování a rozvoje systémů pěstování plodin v evropském kontextu. Z tohoto důvodu, pokud není uvedeno jinak, je povoleno opětovné použití obsahu webových stránek pro nekomerční účely, bezplatně, za následujících podmínek.

Uživatelé jsou povinni uznat příslušného autora / autory a projekt SOILCARE jako celek ve všech referencích nebo publikacích, které zahrnují použití dat, informací nebo metodiky SOILCARE.

Pokud je využití dat, informací nebo metodiky rozsáhlé, musí uživatelé nabídnout SOILCARE spoluautorství jakékoli navrhované publikace. SOILCARE bude mít právo přijmout tuto nabídku, umožnit uživateli publikovat podle vlastního práva nebo odmítnout povolení k publikování.

Kopie nebo odkaz na jakékoli publikace, které odkazují na tyto údaje, informace nebo metodiku, by měly být zaslány Tato emailová adresa je chráněna před spamboty. Spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript.

3. Zásady ochrany osobních údajů

Pokud je na tomto webu dána příležitost k zadání osobních nebo obchodních údajů (e-mailová adresa, jméno, poštovní adresa atd.); tento vstup je dobrovolný. Využívání všech nabízených služeb je povoleno (pokud je to technicky možné a přiměřené) bez uvedení jakýchkoli osobních údajů nebo bez uvedení anonymizovaných údajů nebo aliasu. Použití zveřejněných poštovních adres, telefonních nebo faxových čísel a e-mailových adres pro marketingové účely je zakázáno. Budou přijata opatření proti pachatelům, kteří zasílají nevyžádané (spamové) zprávy.