På NIBIO's odesílatel pro preseisjonsjordbruk Jobbes det med å utvikle styresystemer for autonome elektriske lettvektskjøretøy. I SoilCare prosjektet undersøker vi dette som en mulig metode for å redusere jordpakking.

Apelsvoll 001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presisjonsjordbruk: Lettvekts jordbruksmaskiner some går på strøm - er dette fremtidens jorbruk (Foto: Audun Korsæth)?