Fangvekstforsøk i Øsaker, Sarpsborg

Feltet i Øsaker ble anlagt i samarbeid med norsk landbruksrådgivning (NLR Øst) våren 2018. Ulike fangvekstblandinger ble valgt ut og sådd i vårkorn ved to ulike tidspunkt; innsåing om lag samtidig med kornet om våren og om høsten. Fangvekstblandingene jsem sås om våren er a) sikori, flerårig raigras og luserne b) hvitkløver, tiriltunge og blodkløver, pánské c) Fôrreddik og westerwoldsk raigras og d) Fôrvikke, vintervikke og fôrert sås om. Forms with forsøket er å undersøke effekten av fangvekster for blant annet endring av organisk karbon og mineralsk dusík i jorda. 

Picture1

Forsøksfelt pro fangvekster i Øsaker 21.06.2018 (Foto: Frederik Bøe, NIBIO)