Hlavní funkce Poradní rady projektu je hodnocení pokroku projektu a poskytování pokynů ohledně budoucí práce. Poradní výbor pro projekt bude zván k účasti na každoročních plenárních workshopech. Poradní výbor projektu:

  1. vyhodnotit pokrok dosažený v průběhu projektu,
  2. - poskytovat doporučení pro další akce ke zvážení konsorciu projektu a -
  3. usnadní dialog s fóry zastupujícími širší komunitu.

Do Poradního výboru pro projekt budou pozváni členové 5 různých typů aktérů:

  • Tvůrci politik v oblasti zemědělství a správy přírodních zdrojů,
  • Zemědělská organizace,
  • Evropské nebo mezinárodní organizace působící v oblasti zemědělství, správy přírodních zdrojů, degradace půdy a ekosystém řízení,
  • Vědecká / technická komunita,
  • Průmyslová komunita ve vztahu k tématům řešeným v návrhu.

Dosud byli jmenováni následující členové PAB:

Jméno a Příjmení Pozadí  
  • Dr. Agnieszka Romanowicz
    Pracovník výzkumného programu - mezinárodní spolupráce, obecné aspekty půdy, půdy a vody
    AGRI.H.5 - Výzkum a inovace, Generální ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova
    Evropská komise - LinkedIn
Člen je tvůrcem politik
  • Toon De Keukelaere
    Poradce Akkerbouw, Studiedienst Boerenbond, dossierhouder mestbeleid
Člen je ze zemědělské organizace
Člen je z evropské nebo mezinárodní organizace  
  • Dr. Hein ten Berge
    Wageningen Plant Research
    Výzkum agrosystémů
    PO Box 16 
    6700AA WAGENINGEN
Člen je z vědecké / technické komunity Hein
  • Mikaël Davy
    Sprayer product manager ve společnosti AMAZONE SA
    ZA platí d'Alnélois
    LinkedIn
Člen je z průmyslové komunity
  • Etienne Diserens
    Nezávislý konzultant
    Frauenfeld, 
    Švýcarsko
Člen je z vědecké / technické komunity