Partner 5 - University of Hohenheim

Ústav půdní vědy a hodnocení půdy, Biologie půdy Sekce (310b), University of Hohenheim, Emil-Wolff-Str. 27, D-70593 Stuttgart, Německo, fax +49 (0) 711 459-23117 

 

Institut

Univerzita v Hohenheimu

Logo UH malé

 
Změna hesla University of Hohenheim je jednou z předních univerzit v oblasti zemědělského výzkumu a potravinářských věd v Evropě, stejně jako silná a bezkonkurenční v přírodních, sociálních a komunikačních vědách. Tato kombinace umožňuje najít řešení mnoha globálních výzev. Proto univerzita klade velký důraz na udržování mezinárodní sítě s řadou silných partnerů.
Web ústavu https://www.uni-hohenheim.de/
Role v projektu Koordinátor studijního místa 7
 
Personál
Jméno a Příjmení Kontaktní údaje Kvalifikace Fotografie
Prof.Dr. Ellen Kandeler  Tel: + 49 711 4592 4220

Půdní biolog, odborník na půdní mikrobiologii, mikrobiální ekologii a ekotoxikologii. Její výzkum se zaměřuje na reakce půdních mikroorganismů na změnu prostředí.

 

EllenKandeler Malá
Prof. Dr. Carola Pekrun  Tel: + 49 7022 201 404

Agronom se zvláštním zájmem o konzervační zemědělství. Je zodpovědná za polní experimenty na farmě o účinku krycí plodina směsi na plevele, růst plodin a struktura půdy.

 

CarolaPekrun Malá
Moritz Hallama 

Tel: + 49 711 459 23383

Doktorand se zvláštním zájmem o reakci půdních mikroorganismů na krycí plodiny a zpracování půdy

 

Moritz Hallama malý