Partner 25 - Výzkumný ústav rostlinné výroby 

Výzkumný ústav rostlinné výroby, Drnovská 507, Praha 6, PSČ: 161 06, Česká republika, Tel: +420 233311661, Fax: +420 233311591

Institut

Výzkumný ústav rostlinné výroby (VÚRV)

VURVlogo Malý 

 
Změna hesla Výzkumný ústav rostlinné výroby (CRI) je přední veřejný výzkumný ústav zaměřený na výzkum rostlinné výroby v České republice. CRI je přední institucí v České republice v oblasti výživy rostlin a dynamiky živin v agroekosystémech. Mimo jiné běží CRI dlouhodobé experimenty studovat změny v úrodnost půdy a vlastnosti půdy, zkoumání účinků anorganických a organických hnojiv a střídání plodin o výživě a výnosu řady plodin, změnách ve společenstvech plevele a úrodnost půdy.
Ústav se aktivně zapojuje do dvoustranných, mezinárodních a evropských projektů. CRI byl zapojen do dvou projektů FP5, jednoho projektu FP6, pěti projektů FP7 na pozici partnerské organizace, jednoho projektu ERA-NET a velkého počtu projektů mobility. Od roku 2013 je CRI koordinátorem svého prvního projektu 7. RP se 16 zapojenými partnery.
Web ústavu www.vurv.cz
Role v projektu Koordinátor studijního místa 14
 
Personál
Jméno a Příjmení Kontaktní údaje Kvalifikace Fotografie
Dr. Pavel Čermák Tel: + 420 233022499
+ 420 737267150

Zajímá se o úrodnost půdy, výživa rostlin, bilance živin v životním prostředí, hnojiva a hnojení, testování půdy, pokusy na poli a v květináči. Koordinace velkých národních a mezinárodních výzkumných projektů.

Pavel Cermak Malý 
Ing. Helena Kusá, Ph.D. Tel: + 420 233 022 266
+ 420

Úrodnost půdy, zpracování půdy, správa živin, hnojiva účinnost (15N, inhibitory), agronomie, emise dusíku a skleníkových plynů, koordinace výzkumných projektů

 
Ing. Eva Kunzová Tel: + 420 702 087 776

Monitorování v terénu, úrodnost půdy, řízení bilance živin, agronomie, ztráty živin do životního prostředí, koordinace výzkumných projektů.

 
Ing. Pavel Růžek  Tel: + 420 233 022 220
+ 420

Úrodnost půdy & technologie, polní experimenty, agronomie, hnojiva účinnost (inhibitory, aplikační technika), emise dusíku a skleníkových plynů, koordinace výzkumných projektů

 
ing. Ladislav Menšík, Ph.D. Tel: + 420 607 060 309
 

Terénní monitorování, vědec v půdě, správa živin, Řízení SOM, koordinace výzkumných projektů.