Zde je seznam dokončených a očekávaných výstupů projektu. 

 Název dodávky  Číslo pracovního balíčku  Dokončení / datum splatnosti
 D1.1  Web SoilCare 1  Srpen 2016 
 D1.2 Plán správy dat v 3.1 (listopad 2021)  1 Násobek*

 D2.1 Revizní zpráva o systémech obdělávání půdy zlepšující půdu - zpráva o doručení (Zpráva 6)

         Revizní zpráva o systémech obdělávání půdy zlepšujících půdu - úplná zpráva (Zpráva 7)

         Netechnické shrnutí přehledu systémů pěstování plodin zlepšujících půdu (11 stran)

         Krátká verze netechnického shrnutí přehledu systémů pěstování plodin zlepšujících půdu (4 stran)

2  Srpen 2017
 D2.2 Vědecké publikace (koncept verze - vyžadováno přihlášení) 2 dubna 2020

 D3.1 Zpráva o analýze zúčastněných stran SoilCare

        Netechnické shrnutí zprávy o analýze zúčastněných stran SoilCare (1 stránka)

3 únor 2017

 D3.2  Seznam CS vybraných pro testování ve WP5

          Netechnické shrnutí seznamu ořezových systémů vybraných pro testování (1 stránka)

3  Srpen 2017
 D3.3 Zpráva o roli důvěry a dalších faktorů při přijímání a společenské přijatelnosti inovací zlepšujících půdu 3 Březen 2021
 D3.4 Zpráva popisující závěrečné workshopy zúčastněných stran pořádané na studijních stanovištích s podrobnou zpětnou vazbou zúčastněných stran k předběžným zjištěním 3 dubna 2021
 D4.1 Konečná verze metodiky hodnocení - Shrnutí 4 prosinec 2020
 D4.1 Finální verze metodiky hodnocení pro Study Sites v2.0 (vyžadováno přihlášení) 4 prosinec 2020
 D4.1 Finální verze metodiky hodnocení pro Studijní místa - doprovodný list Excel v2.0 (vyžadováno přihlášení) 4 prosinec 2020
 D4.2 Plán monitorování studijních stránek (vyžadováno přihlášení) 4 Březen 2018
 D5.1 Databáze s monitorovacími údaji - shrnutí 5 prosinec 2020
 D5.1 Databáze s monitorovacími daty (vyžadováno přihlášení) 5 prosinec 2020
 D5.2 Zpráva o demonstračních činnostech na studijních stránkách 5 dubna 2020
 D5.3 Zpráva o výsledcích monitorování a analýze 5  únor 2021
 D6.1 Zpráva o integraci a syntéze výsledků Study Site a jejich potenciálu pro upscaling 6 Březen 2021
 D6.2 Zpráva o potenciálu aplikace CS pro zlepšení půdy v celé Evropě 6 dubna 2021
 D6.3 Interaktivní mapovací nástroj pro aplikaci půdně zlepšujícího CS v celé Evropě 6 může 2021
 D7.1 Seznam příležitostí a úzkých míst v politice s cílem usnadnit přijetí technik zlepšování půdy 7 únor 2018 
 D7.2  Podejte zprávu o výběru dobrých alternativ politiky na úrovni EU a na úrovni studijního místa spolu s analýzou jejich výkonnosti podle více kritérií  7 únor 2021
 D7.3 Briefingy o politikách překládající vědecké důkazy publiku politik 7  Srpen 2021
 D8.1 Informační centrum SoilCare 8 Srpen 2021
 T8.2 Přezkoumání doporučení ohledně půdy 8 července 2018

 D8.2 SoilCare šíření a komunikační strategie (vyžadováno přihlášení)

8 únor 2017
 D8.3 Závěrečná konference za účelem šíření výsledků projektu řadě zúčastněných stran 8 června 2021
 D8.4 Plán těžby a udržitelnosti (vyžadováno přihlášení) 8 Srpen 2021

 

*) Tato zpráva je pravidelně aktualizována