Posouzení vhodnosti plodin

Metodika pro hodnocení vhodnosti konkrétního místa pro produkci konkrétní plodiny v definovaném systému zemědělské produkce na základě agro-klimatických (tj. Tepelných a vlhkostních) podmínek a agro-edafických (tj. Půdních a terénních) podmínek (FAO) .