Frekvence oříznutí

Doba, po které se typ plodiny vrací na pole v průběhu let, obvykle vyjádřená jako procento počtu let potřebných k úplnému střídání plodin cyklus.