Ekosystém

Dynamický komplex komunit rostlin, zvířat a mikroorganismů a jejich neživého prostředí, které interagují jako funkční jednotka. (MA, 2005a) Z praktických důvodů je důležité definovat prostorové dimenze zájmu.