Oplodnění

Aplikace hlavně minerálních sloučenin, aby se zvýšila úrodnost půdy. V některých případech (např. Vápnění) je účelem oplodnění také zlepšit konkrétní vlastnosti půdy (pHstabilita struktura půdy).