Houby

Mnohobuněčné, nefotosyntetické organismy, které nejsou ani rostlinami, ani zvířaty. Plísňové buňky tvoří dlouhé řetězce zvané hyfy a mohou tvořit plodnice, jako jsou plísně nebo houby, aby rozptýlily spory. Některé houby, jako jsou kvasnice, jsou jednobuněčné.