Horizont

Minerál horizont na nebo v blízkosti povrchu, na kterém se hromadí humifikovaný organická hmota je smíchán s minerálním materiálem. Rovněž jakákoli zoraná nebo narušená povrchová vrstva.