Zamoření

Akumulace látek schopných podporovat biologický stres a následnou ztrátu výtěžku jako např hlístice, plevele, mikroorganismy, myši atd., zvýhodněné například příliš úzkou střídání plodin.