Infiltrace

Pohyb vody procházející povrchem půdy do půdy (na rozdíl od perkolace, což je pohyb vody vrstvami půdy pohybujícími se dolů k vodonosným vrstvám nebo ven do řek).