Infiltrační kapacita

Maximální rychlost, s jakou může voda za daných podmínek proniknout do půdy.