Míra infiltrace

Rychlost, jakou může voda procházet do půdy, je obvykle nižší za mokra jíl než v suchu písek (pokud písek se stala hydrofobní).