Intenzifikace

Proces zvyšování využití vstupů (práce, informace, energie, hnojiva, pesticidy, stroje) ve vztahu k rozloze půdy, ke zvýšení zemědělské produkce na ha. Intenzifikace může zvýšit tlak na životní prostředí, pokud je složena z nevybíravého zvýšení využívání vstupů bez souvisejícího zvýšení manažerských vstupů. Vyšší používání hnojiv a pesticidy, například,