Inventář

Systematické získávání informací o zdrojích potřebných pro plánování a správu.