Využívání půdy

Sociálně-ekonomický účel země. Hlavní třídy lze nalézt v nomenklatuře využívání půdy LUCAS (http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/other_documents/lucas/index.htm). Zaměřujeme se na zemědělství.