Spraše

Materiál transportovaný a uložený větrem a sestávající z převážně bahnitých částic, tvořících důležité úrodné půdy.