Minimální obdělávání půdy

A zpracování půdy systém, který omezuje zpracování půdy operace k těm, které jsou nezbytné pro produkci plodin a prevenci poškození půdy, přičemž obvykle na povrchu zůstávají asi 30% zbytků plodin, často prováděné specifickými stroji (např. brány, kypřič s pevnými prsty nebo rotavátor), pouze jednou ročně.