Monokultura

Pěstování jednoho druhu orné plodiny na poli rok co rok po dobu nejméně 10 let.