Bio zemědělství

Zemědělská výroba, která obvykle klade větší důraz na ochranu životního prostředí a divoké zvěře, a pokud jde o živočišnou výrobu, na opatření, která jsou údajně příznivá pro dobré životní podmínky zvířat. Organická výroba se zaměřuje na holističtější systémy řízení produkce plodin a hospodářských zvířat, přičemž zdůrazňuje postupy řízení na farmě nad vstupy mimo farmu. To zahrnuje vyhýbání se používání syntetických chemikálií, jako je např anorganická hnojiva, pesticidy, léčivé přípravky, jejich nahrazování, je-li to možné, kulturními, biologickými a mechanickými metodami. Organičtí producenti se výslovně zaměřují na rozvoj údajně zdravější a úrodnější půdy pěstováním a střídáním směsi plodin a používáním jetele k fixaci dusíku z atmosféry. Produkce geneticky modifikovaných (GM) plodin a jejich použití v krmivech pro zvířata je zakázána. V kontextu statistik Evropské unie (EU) je zemědělství považováno za ekologické, pokud je v souladu s nařízením 834/2007 ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů. Podrobná pravidla pro provádění tohoto nařízení stanoví nařízení 889/2008.