Organická hnojiva

Hospodářská zvířata hnůj, digestáty, zelená hnůj, kompost, čistírenské kaly, (agro) průmyslový organický odpad.