Pastvina

Louky a pastviny využívané k pastvě hlavně domácích býložravců.