Rašelina

Organický půdní materiál s více než 50% organická hmota odvozené od rostlinných zbytků, které nejsou zcela zničeny struktura. Rašelina se tvoří ve vlhkém půdním prostředí nebo pod hladina vody kde mineralizace organická hmota blíží se nule; rašelina horizont nebo vrstva je obvykle tlustá více než 30 cm.