pH

Míra kyselosti měřená od 1 (kyselina) do 7 (neutrální) až 14 (alkalická), vyjádřená v logaritmické stupnici. Většina půd má pH 3 až 9.