Produktivita

Schopnost půdy produkovat rostlinu biomasa pro humánní použití, poskytování potravin, krmiv, vlákniny a paliva v rámci přírodních nebo řízených ekosystém hranice