Výnosný

Situace, kdy jsou výnosy vyšší než náklady.