Orná půda

Zemědělská půda obdělávaná orbou, obvykle do hloubky 20 nebo 30 cm. Více než 30 cm představuje hlubokou orbu.