Zbytek

Jakýkoli organický produkt vznikající při produkci, zpracování nebo konzumaci plodin, od kořenů, strnišť, slámy a listů až po průmyslové a městské