Salinizace

Akumulace rozpustných solí (rozpustnějších než sádra) v horních vrstvách půdy (solná půda = půda obsahující dostatek rozpustných solí, aby negativně ovlivnila většinu plodin, obvykle 4000