Barva půdy

Barva půdy je jedním z indikátorů stavu půdy a závisí na mnoha faktorech, zejména na množství a stavu půdy organická hmota a oxid železitý, stejně jako množství vzduchu a vody v půdě póry; Obecně platí, že tmavé půdy jsou vysoké organická hmota obsah, šedé půdy jsou podmáčené nebo anaerobní, hnědé půdy jsou dobře odvodněné a provzdušněné půdy. Barva půdy se měří pomocí barevných grafů půdy Munsell.