Zhutnění půdy

Změna povahy půdy tak, aby došlo ke snížení objemu dutin mezi půdními částicemi nebo agregáty; projevuje se to jako nárůst objemová hustota a silně zhutněná půda se může stát výrazně méně propustnou a méně provzdušněnou. Umělé zhutnění je způsobeno pytláctvím (opakovaně dupání zvířecích kopyt) nebo průjezdem těžkých strojů. Další typické příklady jsou