Znečištění půdy / znečištění

Akumulace živin, kovů nebo organických sloučenin vedoucí k a snížení kapacity půdy dodávat funkce půdy. Kontaminace může mít přímý toxický účinek na rostliny, zvířata nebo lidi žijící v této půdě, na ní nebo z ní nebo může mít nepřímý toxický účinek v důsledku akumulace v celém trofickém řetězci.