Půdní funkce

Hlavní funkce půdy týkající se zemědělství využívání půdy a lesnictví zahrnuje: (1) primární produktivita(2) čištění vody a regulace, (3) sekvestraci uhlíku a další aspekty regulace klimatu, (4) poskytnutí a habitat pro funkční a vnitřní biologická rozmanitost a (5) cyklování živin a zaopatření.