Hospodaření s půdou

Hospodaření s půdou se týká všech operací, postupů a ošetření používaných k ochraně půdy a zvýšení její výkonnosti, včetně regulace kvalita půdy. Některé operace mohou půdu poškodit, například používání těžkých strojů.