Pásové zpracování půdy

Proces, při kterém je obděláván pouze úzký pruh půdy potřebný pro řádek plodiny.