Podloží

Technicky řečeno, půdní horizonty pod hloubkou orby; obvykle B horizonty.