Povrchová voda

Vodní útvary tekoucí přes povrch pevniny, spočívající na ní, přírodní vodní cesty (řeky, potoky, potoky a jezera) nebo umělé vodní cesty, včetně irigace, průmyslové a navigační kanály, odvodňovací systémy a umělé nádrže.