Udržitelné hospodaření s půdou

Využití půdních zdrojů, včetně půdy, vody, zvířat a rostlin, k výrobě zboží k uspokojení měnících se lidských potřeb a současně k zajištění dlouhodobého produktivního potenciálu těchto zdrojů a zachování jejich environmentálních funkcí (WOCAT).