SWOT analýza

Přehled silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb subjektu (Humprhey, 2005). Silné stránky jsou POMOCNÉ k ​​dosažení cílů SICS a mají VNITŘNÍ zaměření (s odkazem na atributy SICS) a slabé stránky jsou ŠKODLIVÉ při dosahování cílů SICS a mají také VNITŘNÍ zaměření. Příležitosti jsou POMOCNÉ k ​​dosažení cílů SICS a mají VNĚJŠÍ zaměření (atributy pedo-environmentálních zón) a hrozby jsou ŠKODLIVÉ pro dosažení cílů SICS a mají VNĚJŠÍ zaměření.