Synergistická

Je, když oddělené prvky vytvářejí větší účinek, když jednají společně, než by byly vytvořeny, pokud by působily odděleně.