TDS

Celkový obsah rozpuštěných pevných látek (ppm, mg / kg).