Obdělávání půdy

Mechanická kultivace půdy profil za jakýmkoli účelem. Zpracování půdy lze provést za účelem splnění řady úkolů, včetně: lámání hutnění, zapracování zbytků plodin, hnoje, hnojiv nebo plevele, přípravy seťového lůžka, kontroly plevele.