Kapacita zadržování vody

Schopnost půdy zadržovat vodu, která je k dispozici pro většinu rostlin. Běžně je definován jako rozdíl mezi množstvím půdní vody při kapacitě polní vlhkosti a množstvím při bod vadnutí. Obvykle se vyjadřuje jako mm vody na m půdy.