Okyselení

Proces, při kterém se koncentrace vodíkových iontů v půdě postupně zvyšuje, což je způsobeno odstraněním (mírně zásaditých) rostlinných produktů, vyluhování a použití okyselujícího N hnojivo typy, zrychlené nebo nedostatečně kompenzované přírodními složkami půdy, mezi nimiž je mateřský materiál.